Norges Bank

31.12.1986

1987 Norges Bank slutter å fastsette diskonto

Diskontoen var tradisjonelt Norges Banks signalrente. I etterkrigstiden kom imidlertid diskontoen gradvis til å miste denne statusen. 

Da Norges Bank bestemte seg for å slutte å fastsette en diskontosats ved årsskiftet 1986/87 hadde satsen over lengre tid hatt en avtagende betydning for rentenivået. Dette kom spesielt til syne etter innføringen av Penge- og kredittloven i 1965. Marginalrenten på lån i Norges Bank kom etter dette til å bevege seg godt over diskontosatsen. 

Kilde: Øyvind Eitrheim, Jan T. Klovland og Jan F. Qvigstad, "Historical Monetary Statistics for Norway - Part II" i Norges Banks skriftserie, nr. 38, Oslo, 2007.