Norges Bank

1955

1955 Diskontoen heves til 3,5 prosent

Tiltagende prispress og et betydelig underskudd i utenriksøkonomien i 1954 presset frem en rekke innstramningstiltak i Norge i året som fulgte. Et av disse var en diskontoheving på en prosent.

Kilde: Trond Bergh, Storhetstid (1945-65), bind 5 i Arbeiderbevegelsens historie i Norge, Tiden, 1987: 350-357.