Norges Bank

1920

1920-1928 Forsinket paripolitikk

Etter første verdenskrig ble gullstandarden gjeninnført i de fleste land. I Norge ble gjennomføringen av paripolitikken forsinket av de økonomiske nedgangstidene og bankkrisen tidlig på 1920-tallet.

Norges Bank måtte håndtere et truende sammenbrudd i kredittsystemet, og havnet i et dilemma da en bankstøttepolitikk ville komme i konflikt med målet om å oppnå pari kurs på kronen.

Om Norges Bank skulle støtte bankene, måtte pengepolitikken være ekspansiv med lave renter og enkel tilgang på penger. Paripolitikk innebar det motsatte, høye renter og inndraging av kreditt. Sentralbanken valgte å støtte bankene, og paripolitikken ble utsatt så lenge en fare for bankkrise var overhengende.

I januar 1926 ble pengepolitikken strammet til da diskontoen ble satt opp fra 5 til 6 prosent. Valutakursen styrket seg kraftig i løpet av våren og det ble gjort mislykkede forsøk på å stabilisere kronen høsten 1926 gjennom omfattende valutaintervensjoner. Diskontoen ble samtidig satt ned til 4 1/2 prosent. Høsten1927 og vinteren 1928 ble imidlertid pengepolitikken strammet til på nytt i forbindelse med uro i valutamarkedene med omfattende kapitalutgang. Den 1. mai 1928 ble gullstandarden gjeninnført.