Norges Bank

1893

1893-1914 Felles pengepolitikk

Fra 1893 ble det satt en felles diskonto for alle Norges Banks avdelinger. Det ble dermed en felles pengepolitikk for hele landet.

Etter at den nye Loven om Norges Bank ble vedtatt i 1892, vedtok representantskapet nytt reglement for banken. Dette innebar at blant annet at avdelingene ikke lenger skulle fastsette sin egen diskonto. Bestyrelsen i den enkelte avdeling fikk imidlertid både rett og plikt til å uttale seg og komme med forslag til diskontoendringer. Beslutningene om diskontoen ble heretter tatt av Norges Banks direksjon. Omleggingen førte til at Norges Banks diskonto ble den samme i alle deler av landet.