Norges Bank

1842

1842-1892 Regional pengepolitikk

Fram til 1892 kunne hver enkelt avdeling i Norges Bank selv fastsette sin diskonto. Dette førte til at det i perioder var ulike rentesatser i ulike deler av landet.

Norges Banks avdelinger var svært selvstendige, fastsatte selv sin lokale diskontosats og forholdt seg til utlånsrammer diktert av det enkelte distrikts utskrevne bidrag til sølvskatten tilbake i 1820-årene. Det medførte at for eksempel avdelingen i Kristiania rådet over langt større ressurser enn hovedsetet i Trondhjem.