Norges Bank

1819

1819-1842 Bygging av tillit

Diskontoen kunne etterhvert reduseres fra åtte til fem prosent.  

De norske speciedalersedlene falt i verdi på børsene etter at Stortinget i 1818 bestemte seg for å utsette tidfestingen for når speciedalersedlene kunne veksles inn i sølv til kursen på den gamle rigsdaler species (pari kurs). Norges Banks avdeling i Christiania holdt diskontoen på åtte prosent helt til april 1823 mens de øvrige avdelingene i Trondhjem, Bergen og Chr.sand S reduserte diskontoen til sju prosent i februar 1820. 

Høsten 1822 vedtok Stortinget å starte innløsning av sedlene mot sølv fra 1. januar 1823 men til kurser som lå mellom 75 og 90 prosent over pari. Dette bidro til å styrke valutakursen og gjorde det mulig etter hvert å redusere diskontoen.

I mai 1825 ble diskontoen redusert til seks prosent i alle avdelingene og dette rentenivået ble holdt uendret helt til 1838. Da satte de samme tre avdelingene igjen ned diskontoen til fem prosent mens renten ble holdt uendret i Christania og i Drammen og Skien som hadde blitt etablert som nye avdelinger i 1838. I april 1843 var diskontoen redusert til fem prosent i alle bankens avdelinger etter at det i april 1842 var vedtatt lov om innveksling av sedler mot sølv til pari kurs.