Norges Bank

1818

1818-2010 Styringsrenter

Fra 1818 til 1986 var Norges Banks diskonto den viktigste styringsrenten. Før 1892 kunne diskontoen i perioder være forskjellig i ulike regioner. Etter hvert som inflasjonen skjøt fart på 1970- og 1980-tallet mistet diskontoen rollen som styringsrente.

Før 1892 kunne diskontoen i perioder være forskjellig i ulike avdelinger av Norges Bank. Etter at den nye loven om Norges Bank trådte i kraft fra 1893, og representantskapet hadde vedtatt et nytt reglement, ble det en felles diskonto som gjaldt i hele landet. På 1970- og 1980-tallet mistet diskontoen rollen som styringsrente. For denne perioden har Norges Bank beregnet renten bankene til enhver tid måtte betale for lån i sentralbanken (marginalrenten på sentralbanklikviditet). I figuren er marginalrenten på sentralbanklikviditet vist sammen renten på statsobligasjoner.

Norges Banks diskonto

1818-1892 Diskontoen kunne variere mellom regioner
1893-1986 Felles diskonto (Lov om NB 1892)

Sentralbankrenter fra 1965 (kredittloven)

Diskonto, A-lån, B-lån, .. , D-lån, F-lån (og innskudd), S-lån, Foliorente

Link til Historisk monetær statistikk for Norge

Litteratur:

Eitrheim, Øyvind og Jan T. Klovland (2007), "Chapter 1- Short term interest rates in Norway 1818–2007", i Eitrheim, Klovland og Qvigstad (red.) Historical Monetary Statistics for Norway - Part II, Norges Bank Occasional Papers No. 37