Norges Bank

2008

2008 Finanskrise

Soliditetsproblemer i store internasjonale banker i 2008 førte til at bankene ble forsiktige med å gi lån.

Perioden forut for dette var preget av en oppgangskonjunktur. Kredittilførselen var høy. I tillegg bidro finanspolitikken, korrigert for oljeskatter, til en tilførsel av likviditet. Pengemengdeveksten hadde derfor vært høy.

Krisen spredte seg til realøkonomien, i Norge i første rekke ved at eksportbedrifter fikk problemer med å selge sine produkter. Usikkerheten det skapte slo også ut i personmarkedet. Også etterspørselen etter lån falt.

I likhet med en rekke andre sentralbanker tilførte Norges Bank likviditet for store beløp. Det ble internasjonalt satt inn betydelige støttetiltak for banker med soliditetsproblemer. Kredittilførselen i Norge ble likevel langt lavere enn de foregående år. Dette var også en viktig forklaring på hvorfor pengemengdeveksten falt til under 4 prosent i 2008.