Norges Bank

1993

1993 Nedgang i pengemengden

For første gang siden pengesaneringen i 1945 falt pengemengden gjennom året.

Selv om statistikken viste en betydelig likviditetstiførsel gjennom finanspolitikken, ble det oppveiet ved at forsikringsselskapene kjøpte statsobligasjoner. I tillegg ble kredittilførselen fra bankene betydelig redusert.