Norges Bank

1959

1959-82 Høy pengemengdevekst

Etter 1958 var det en stigende vekst i pengemengden. En foreløpig topp ble nådd i perioden 1975-77 hvor årsveksten nådde over 16 prosent i gjennomsnitt.

Perioden hadde vært preget av bruk av kredittpolitiske reguleringer som skulle gjøre det mulig å holde renten lav. Dette var imidlertid ikke tilstrekkelig til å unngå at bankutlånene vokste sterkt. Samtidig ble publikum tilført likviditet gjennom utlånsveksten i statsbankene.

I tråd med internasjonal praksis ble det også lagt større vekt på utviklingen i pengemengden enn tidligere. Norges Bank utviklet en statistikk som forklarte pengemengdeveksten ut fra ulike tilførselsfaktorer.