Norges Bank

1940

1940-45 Okkupasjonen

Okkupasjonsmaktens trekk på konti i Norges Bank bidro til kraftig vekst i pengemengden. I gjennomsnitt vokste den med 21,3 prosent hvert år i perioden 1940-44. Dette gjorde det nødvendig med en pengesanering etter krigen. Saneringen ble gjennomført i september 1945.

Veksten i likviditet var sterkest i 1942. Det var særlig seddel- og myntomløpet som økte. Utviklingen fulgte mye av det samme mønsteret som under 1. verdenskrig.

Den store likviditetsmassen hadde avleiret seg som kassebeholdninger hos private og bedrifter og som bankinnskudd. Dette innebar en stor inflasjonsfare. Gjenreisingen forutsatte høy produksjon, og dette krevde tillit til pengevesenet.

Saneringen innebar registrering av alle sedler, bankinnskudd og verdipapirer. Dessuten ble deler av beholdningene, ca. 1100 mill. kroner, bundet på særskilte riksinnskuddskonti. Alle sedler ble gjort ugyldige og måtte veksles inn i nye.

Saneringen bidro til at pengemengden falt med 8% gjennom 1945. Tilsvarende sanering ble gjennomført i flere av de andre tidligere okkuperte land i Europa.