Norges Bank

1929

1929-36 Depresjonsperioden

Pengemengden falt i gjennomsnitt 1,7 prosent pr. år i perioden. Også bankutlånene gikk ned.

Depresjonen i Norge fulgte samme mønster som internasjonalt. Den satte inn for fullt i 1930,og økte til og med 1932. Vendepunktet kom i 1933, og fra 1934 gikk oppgangen stadig raskere.