Norges Bank

1914

1914-18 Sterk pengemengdevekst

Som under enhver krig steg prisene raskt. Innløsningen av sedler mot gull var suspendert i nesten alle vest-europeiske land.

Perioden var preget av at mange næringer hadde gode avsetningsmuligheter. Særlig gjaldt dette skipsfart, industri og fiskerinæringen. Dette skapte stor optimisme. Samtidig var det knapphet på importvarer.

Økte eksportinntekter endte opp i økte gullbeholdninger i Norges Bank. Dette gjorde det også mulig å etterkomme etterspørselen etter sedler. Samtidig økte Norges Banks utlån og utlånene fra de private bankene. Disse faktorene bidro til økt vekst i pengemengden, noe som sammen med varemangelen bidro til en kraftig prisvekst. Diskontoen økte i løpet av krigen bare med 1,0 prosent fra 5,0 til 6,0 prosent. Dette var begrunnet med at direksjonen ønsket å stimulere norsk næringsliv.