Norges Bank

1896

1896-1900 Oppgangstider og spekulasjon

Perioden var preget av oppgangskonjunktur og uvanlig vekst i byggevirksomheten.

Som resultat av en høykonjunktur hadde metallbeholdningen økt. Også Norges Banks kortsiktige utlån økte, særlig fra 1898. Selv om ikke den økte adgang til å utstede sedler fullt ut ble utnyttet, vokste pengemengden raskt. Utviklingen ledet til en uvanlig byggevirksomhet i de større byer, særlig i Kristiania.  Også aksjekursene steg fra 1897. Bankene søkte også å skaffe mest mulig midler til sin utlånsvirksomhet.

Fra 1899 brøt byggemarkedet i Kristiania sammen. Krisen rammet først og fremst hovedstaden. Internasjonalt varte oppgangsperioden til 1900, noe som bidrog til å dempe virkningen av krakket i byggebransjen.