Norges Bank

1871

1871-74 Svingninger

1870-årene ble innledet med en høykonjunktur og høy pengemengdevekst.

Bakgrunnen var vekst i USA og Vest-Europa. Dette ble forsterket av den tysk-franske krig og betaling av Frankrikes krigsgjeld.

Utviklingen snudde midt på 1870-tallet. Pengemengdeveksten falt. Svekket utenriksøkonomi bidro til fall i metallbeholdningen. Siden seddelmengden skulle stå i forhold til beholdningen av gull falt også denne. Prisnivået var fallende.