Norges Bank

1853

1853-54 Oppgangstider

Etter at den økonomiske krisen i 1847-48 var overvunnet, gikk man inn i en oppgangskonjunktur, men et nytt tilbakeslag kom i 1856.

Frihandelen fikk økt innpass. Sammen med Krim-krigen (1853-56) ga det norsk skipsfart og andre utenriksnæringer en sterk stimulans. Det strømmet derfor penger inn i landet som følge av en sterk utenriksøkonomi.

Tilbakeslaget startet med voldsom jernbanesvindel i Amerika som ledet til store tap i England. I Europa fikk man også merke ettervirkningene etter spekulasjonsaktivitet under Krim-krigen.

I Norge førte det internasjonale tilbakeslaget til nedgang i eksportnæringene, Særlig skipsfarten ble rammet. I tillegg var 1856 et dårlig år både for jordbruk og sildefiske, noe som ledet til økt import. Likviditeten ble stram og renten økte. Dette ledet til en kraftig reduksjon i bankutlånene. Pengemengdeveksten ble  negativ.