Norges Bank

1848

1848 Nedgangstider

I 1848 var det sterk nedgang i pengemengde, prisnivå, BNP og eksport.  

Dette var en ettervirkning av børsnedgang i London i 1845, samtidig som dårlige avlinger i det europeiske jordbruket i årene 1845-47 førte til høye priser på det kornet vi var avhengige av å importere. I 1846 sviktet også potethøsten i landets viktigste jordbruksdistrikter. 

Krisen ble skjerpet i 1848 som følge av februar-revolusjonen i Frankrike. Det ble vanskelig å få lån ute, og Norges Banks sølvbeholdning falt. Dette førte til innstramming i bankens utlån, og i juni 1848 ble diskontoen i Kristiania avdeling hevet fra 5 til 6%. Pengemengden falt..