Norges Bank

1822

1822-42 Etablering av banksystem

Så sent som i 1840 var det ingen forretningsbanker og bare 26 små sparebanker i Norge. Fra 1822 til 1830 økte antallet sparebanker fra 1 til 6.

Utlånsveksten i perioden er derfor preget av etableringen av et bankvesen. I perioden ble pengemengden i hovedsak utgjort av sedler utstedt av Norges Bank. Denne var i hovedsak styrt av utviklingen i sølvbeholdningen.

De første årene Norges Bank var i virksomhet hadde det vært stor pengemangel. Bankinnskuddene økte gradvis. Det er vanskelig å knytte utviklingen i pengemengden til den makroøkonomiske utviklingen.