Norges Bank

1950

1950 Høy inflasjon etter nedskriving av kronen høsten 1949

Den 18. september 1949 ble britiske pund nedskrevet med 30.5 prosent mot dollar. Dette førte til at prisstigningen økte til 5,1 prosent i 1950, 16,1 prosent i 1951 og 8,8 prosent i 1952.

Norge hadde blitt underrettet om beslutningen på forhånd og den norske regjeringen besluttet raskt å følge britene. Kunngjøringen om den norske devalueringen på 30.5 prosent ble gjort kjent samme dag som den britiske regjeringen endret pundets paritet overfor gull. Den nye kursen på amerikanske dollar ble etter dette 7.14 kroner.