Norges Bank

1940

1940-41 Stort tysk pengeforbruk

Den tyske okkupasjonsmakten hadde under krigen et høyt pengeforbruk. Dette ledet til privat pengerikelighet og høy etterspørsel.

Likviditetsoverskuddet ble inndratt gjennom statslån. Selv sammen med prisreguleringer og innstramminger i kreditten kunne ikke dette hindre en økt inflasjon.