Norges Bank

1878

1878-1879 Prisfall

Etter en oppgangsperiode som varte fram til 1874 nådde man et vendepunkt. Det ble mindre igangsettelse av nye foretak, mindre handel og lavere produksjon. Bunnen ble nådd i 1879.

Gullet hadde strømmet ut av landet, noe som førte til det var behov for diskontoøkninger. Dette ble søkt motvirket gjennom opptak av statslån i utlandet. Dermed ble det etter hvert mulig å lette på pengepolitikken. Seddelomløpet kunne økes og diskontoen reduseres. Fra 1880 startet en ny oppgangsperiode.


I 1878-1879 slår tilbakeslaget ut i et prisfall. Lønningene var satt ned, arbeidsledigheten var høy og mange hadde nedsatt arbeidstid.