Norges Bank

1854

1854-1858 Virkninger av Krim-krigen

Stigende kornpriser som følge av bortfall av produksjon under Krim-krigen bidro til et økt prisnivå. Samtidig bidro de økte prisene til å stimulere kornproduksjonen i Norge

Når krigen var over, steg jordbruksproduksjonen i Europa igjen, noe som førte til lavere matvarepriser.Tap på spekulative posisjoner som var tatt under krigen, sammen med tap på jernbanebygging i De forente stater, førte til en nedgangskonjunktur som forsterket virkningene på prisene.