Norges Bank

1845

1845-1848 Internasjonalt tilbakeslag

Jordbruket i Europa ga små avlinger. Sammen med svikt i den hjemlige produksjon av landbruksprodukter førte dette til en høyere prisstigningstakt.

I 1845 startet en børskrise i London som førte til en nedgangskonjunktur. Krisen ble forsterket i forbindelse med den franske revolusjon. Det ble vanskelig for Norge å få kreditt ute. Sølvbeholdningen falt, noe som ledet til at det lovbestemte forhold mellom sølv og seddelmengde ikke kunne holdes. Dette ledet til en kontraktiv pengepolitikk og fallende priser.

Norges Bank ble senere kritisert for ikke tidligere å ha hevet diskontoen, og for at sølvbeholdningen ikke i forkant var blitt styrket.