Norges Bank

1842

1842-1914 Langsiktig stabilitet

1842 innledet en periode hvor speciedaleren, senere kronen, kunne veksles inn mot edelt metall, opprinnelig sølv, senere gull. Dette ble en periode hvor prisnivået, sett over hele perioden, var stabilt.

Stabiliteten i prisnivået var større enn på 1700-tallet, og klart større enn i etterkrigstiden.Det var imidlertid enkelte kortere perioder hvor prisnivået endret seg raskt, men dette ble etterfulgt av perioder med bevegelser i motsatt retning.

Lav prisstigning gjennom 500 år