Norges Bank

1810

1810-2010 Prisstabilitet er det normale

Gjennom historien har perioder med feilslått pengepolitikk, feilslått finanspolitikk eller ytre omstendigheter vi ikke er herre over, bidratt til oppgangstider og nedgangstider i Norge og andre land. Når pengepolitikken har som sin fremste oppgave å gi økonomien et nominelt anker, bidrar pengepolitikken samtidig til økonomisk fremgang.

En vesentlig fordel med inflasjonsstyring som mål for pengepolitikken - i tillegg til at det eksplisitt gir økonomien et nominelt anker - er at systemet også gir sentralbanken og andre aktører i økonomien et klar anvisning på hvordan pengepolitikken skal og bør innrettes når forstyrrelser opptrer. Også der har innsikt i vår egen historie vært et viktig utgangspunkt.

Link til Historisk monetær statistikk for Norge

Litteratur:

Qvigstad, J. F. (2005), "Prisstabilitet er det normale. Hva kjennetegner det unormale?", i Eitrheim, Ø. og Jan F. Qvigstad (red.), Tilbakeblikk på norsk pengehistorie. Konferanse 7. juni 2005 på Bogstad gård, Norges Banks skriftserie Nr. 37