Norges Bank

1914

1914-1920 Kraftig boligprisvekst

Da prisene økte i samfunnet ellers, vokste også boligprisene i løpet av verdenskrigen.

Årsgjennomsnittet for 1915 viser riktignok et lite prisfall, men de påfølgende årene er veksten formidabel. Tallene fra disse årene viser en sterkere vekst enn under boligspekulasjonene i Kristiania på slutten av 1890-tallet.
Boligprisveksten har som de andre prisene en sammenheng med det rikelige pengemarkedet og den enkle tilgangen på kapital under verdenskrigen; ”pengenes bolignød” medførte at mye av pengene også gikk til boligmarkedet.

Men trolig hjalp myndighetenes pris- og husleiereguleringer til at prisene på boligmarkedet ikke økte ytterligere. Om man vurderer den kraftige boligprisveksten i denne perioden opp mot konsumprisindeksen, viser det seg også at realprisene på bolig falt. Boligprisveksten mellom 1914 og 1920 var nemlig på 72 prosent, mens konsumprisindeksen viser en vekst på hele 197 prosent.