Norges Bank

31.12.1905 23:59:00

1906 - 1913 Ujevn boligprisutvikling

Boligprisutviklingen var etter de vonde årene først i hundreåret, og på tross av den gode vekstperioden frem mot verdenskrigen, høyst ustabil. Allikevel er det riktig å anse den generelle trenden som svakt økende boligpriser.

Det er kanskje ikke overraskende at veksten i denne perioden var på sitt høyeste i 1906, etter lang tids prisnedgang, men i et år hvor pilene hadde pekt riktig vei over en lengre periode. Den høye prisveksten i 1906 ble allikevel etterfulgt av ny prisnedgang i 1907, og igjen i 1909, noe som både indikerer at stabiliteten etter boligkrakket ved århundreskiftet enda ikke var gjenopprettet, og at den internasjonale økonomiske uroen disse årene fikk en viss innflytelse på de hjemlige boligprisene.

Som i perioden før viste også de ulike byene ulike resultater, og Trondheim hadde også i denne perioden den jevneste utviklingen, med prisnedgang kun i 1907. Kristiania hadde prisnedgang hele fem av årene i denne perioden. Den underliggende trenden synes imidlertid å være svakt positiv, med tendenser til stabilisering av veksten mot slutten av perioden.