Norges Bank

1900

1900 - 1905 Fallende boligpriser

Etter boligspekulasjonene som fremfor alt ledet til Kristianiakrakket i 1899, sank boligprisene nesten uavbrutt den neste femårsperioden.

Størst var prisnedgangen i 1900, med et prisras på over 12 %, men også i 1904 og 1905 var nedgangen sterk. Eneste lyspunkt i denne perioden kom i 1902, da prisene gikk moderat opp.

Det skal likevel poengteres at denne utviklingen var noe forskjellig fordelt mellom de ulike byene. Trondheim opplevde uavbrutt vekst frem til 1904, mens Bergen på sin side hadde boligprisvekst i årene 1902-04, etter nedgang de to foregående årene. Boligprisene i Oslo vokste også i 1905, en vekst man kunne finne igjen i Kristiansand, hvor det også var positive tendenser i årene 1901-02.