Norges Bank

1895

1895-1899 Kraftig boligprisvekst

Høykonjunkturen som etterfulgte den lange depresjonen førte med seg svært gode tider for bygg- og anleggsbransjen i byene, noe som særlig skulle få konsekvenser for Kristiania.

Totalt sett kan boligprisveksten sies fortsatt å være noe svingende etter 1895, men den generelle tendensen er allikevel stigende priser i de største byene, med en nærmest eksplosjonsartet vekst i Kristiania. Bakgrunnen ligger blant annet i at hovedstaden under høykonjunkturen opplevde en kraftig befolkningsvekst, noe som igjen førte til storstilt satsing på byggebransjen, til stadig stigende priser.

Troen på store gevinster og den enkle tilgangen på kreditt under et ekspanderende forretningsbankvesen la grunnlag for eiendomsspekulasjon og oppbygningen av en boligboble. Størst var veksten i 1898, med Kristiania-boomen på sitt høyeste, før det hele falt sammen i juni 1899.

Kraftig fallende boligpriser og de mange bedriftskonkursene som særlig rammet bygg- og anleggsbransjen, medførte også at en rekke banker fikk store problemer, og Norges Bank måtte trå støttende til. Dette var første gang Norges Bank virkelig fremsto som en bankenes bank, noe sentralbanken hadde unnlatt under bankkalamitetene  i 1880-årene. Dette må også sees ut fra den kraftig voksende privatbanksektoren, som hadde tatt over for mye av Norges Banks lånevirksomhet, da sentralbanken mot slutten av århundret hadde trukket seg tilbake fra den direkte konkurransen med privatbankene.