Norges Bank

2009

2009 Etter finanskrisen

Som følge av finanskrisen i 2008 falt etterspørselen etter lån i 2009.