Norges Bank

1997

1996-2007 Høy utlånsvekst

Etter sammenbruddet i det europeiske valutasamarbeidet i 1992 fulgte en oppgangskonjunktur. Rentene internasjonalt falt, og hensynet til stabilitet i valutakursen gjorde at også norske renter ble holdt lave.

Samtidig hadde vekst i husholdningenes formue, særlig i form av kursstigning på aksjer og vekst i boligprisene, gjort det mer attraktivt og lettere å ta opp lån. Utlånsveksten nådde en topp i 1997. Finanspolitikken dette året virket heller ikke dempende på konjunkturutviklingen.

Kredittetterspørselen fra husholdningene fortsatte også etter dette å holde seg oppe, parallelt med raskt voksende boligpriser.Lav rente, økt realetterspørsel og moderat lønnsvekst hadde også styrket bedriftenes inntjening. Dette førte til stor kredittetterspørsel også fra bedriftene. Veksten i bankutlånene nådde en ny topp i 2005.