Norges Bank

1991

1991 Fall i utlånene

Etter at norsk økonomi hadde vært inne i en høykonjunktur fra til 1986 kom tidspunktet for innstramming.

Finanspolitikken ble strammet til. Renten ble holdt høy ut fra hensynet til valutakursen.  Fra 1989 ble finanspolitikken igjen lagt om i ekspansiv retning. Likevel ble resultatet fortsatt fall i låneetterspørselen.

Samtidig fikk bankene store tap etter utlånsveksten fram til 1986 og den følgende innstramming. Disse tapene gjorde dem i mindre stand til å tilby lån.