Norges Bank

1946

1945-51 Høy utlånsvekst

Til tross for pengesaneringen i 1945 var det stor overskuddslikviditet i den norske økonomien. Samtidig var det stor motstand i politiske kretser og blant en større del av allmenheten mot at Norges Bank skulle ha en sterk innflytelse på den økonomiske politikken.

Diskontoendringer ble ansett for å ha en altfor summarisk virkning og det var en utbredt oppfatning at det var ønskelig å opprettholde lav rente. I januar 1946 ble diskontoen redusert fra 3,0 til 2,5%.

Lave renter og behovet for gjenoppbygging etter krigen førte til stor etterspørsel etter lån. Utlånsveksten var høy de første årene etter krigen. Våren 1950 ble diskontoen igjen hevet til 3,0%.