Norges Bank

1941

1941-1945 Nøytralisering av finanspolitikken

Krigsårene var preget av at Norges Bank, Oslo søkte å begrense det tyske pengeforbruket.

Det lyktes imidlertid i begrenset grad å bremse tyskernes forbruk av materialer og arbeidskraft. Tyske militære hensyn ble utslagsgivende.

Pengepolitikken ble da rettet inn mot å nøytralisere det stigende kjøpekraftoverskuddet og holde pengeverdien stabil. Rasjonering av ulike varer samt pris- og lønnskontroll bidro i samme retning. Overskuddslikviditeten ble blant annet redusert gjennom opptak av statslån. Resultatet var at utlånene falt.

Etter krigen ble overskuddslikviditet trukket inn gjennom en pengesanering.