Norges Bank

1933

1933-39 Oppgangsperiode

Perioden før krigen var preget av at myndighetene ønsket å holde en lav diskonto for å få økonomien i gang.

Fra mai 1933 var diskontoen blitt satt til 3,5%, og med unntak av perioden fra desember 1936 til januar 1938 hvor den var 4%, holdt den seg der fram til verdenskrigens utbrudd.

Det tok imidlertid noe tid før kredittetterspørselen ble like høy som bankenes evne til å yte kreditt, slik at kredittveksten nådde et toppunkt i 1939.