Norges Bank

1889

1889-90 Høy utlånsvekst før de magre år

Veksten i bankutlånene var høy i både 1889 og 1890, etter en rekke moderate år. Veksten ble mer moderat frem mot midten av 1890-tallet.

Gunnar Jahn har i sin Norges Bank-historie beskrevet 1880-årene som økonomisk sett "en relativt død tid her hjemme”, med synkende priser internasjonalt. Renten på lån i Norges Bank lå på rundt 4.5 % store deler av dette tiåret. Dette var vesentlig lavere enn styringsrenten Norges Bank måtte ty til for å lette presset etter nedgangstidene i 1870-årene.

Men fra 1886-87 snudde de internasjonale konjunkturene, og det ble en rekke gode år frem mot 1890. Fra 1887-88 ble Norges Bank diskonto satt betydelig ned, og var ved utgangen av 1889 helt nede i 3 %. Kredittetterspørselen økte, men i 1890 var oppgangstidene internasjonalt nådd toppen, og i løpet av året satte Norges Bank gradvis opp styringsrenten.

Næringslivet her hjemme nøt gode tider ennå en stund, men fra 1891 var de gode tidene ubønnhørlig forbi. Konjunkturene internasjonalt hadde snudd, og fra 1891 merket det norske næringslivet de dårligere tidene. Fra andre halvår av 1890 steg Norges Banks diskonto opp fra 3-til 4-tallet, og var oppe i 5.5 % bare et år senere.