Norges Bank

1874

1870-74 Oppgangsperiode

1870-årene ble innledet med en sterk høykonjunktur som varte til 1873/74. Den frihandelsvennlige tollpolitikk nådde sitt høydepunkt ved tolltariffen av 1873.

Bakgrunnen for høykonjunkturen var økonomisk oppgang i De forenede stater og i Vest-Europa. Høykonjunkturen i første del av 1870-årene og det tilbakeslaget som kom etterpå ble kjennetegnet ved store bevegelser i prisnivået. Bankutlånene steg raskt. Tallet på fabrikkarbeidere økte med 46% fra 1870 til 1875, noe som ble etterfulgt av en nedgang på 9% i neste 5-års-periode.

I september 1872 tilrådde den skandinaviske myntkommisjon at man skulle få en felles mynt for de tre skandinaviske land i form av en gullkrone. Danmark og Sverige vedtok konvensjonen i 1873, mens Norge sluttet seg til i 1875.