Norges Bank

1842

1842-1848 Ny industri før krise

På 1840-tallet skjedde det en viss nyskaping i næringslivet, blant annet i form av etablering av mekaniske verksteder og bomullsspinnerier. Etter hvert ble økonomien preget av et internasjonalt tilbakeslag.

Den økonomiske utviklingen var likevel ikke særlig sterk, og forholdene var vanskelige for mange. Det vitner utvandringen fra Norge om. Denne begynte å bli stor på 1840-tallet.

I første del av perioden var det også en høykonjunktur i utlandet. Dette bidro til økt utlånsvekst, særlig i første del av perioden. Denne tok slutt med børskrise i London i 1846 og 1847.

Krisen ble skjerpet i 1848 som følge av februar-revolusjonen i Frankrike. Det ble vanskelig å få lån ute, og Norges Banks sølvbeholdning falt. Dette førte til innstramming i bankens utlån, og i juni 1848 ble diskontoen i Kristiania avdeling hevet fra 5 til 6%. Utlånene falt.