Norges Bank

1822

1822-1850 Etablering av private banker

Kristiania Sparebank ble som første sparebank etablert i 1822 og så sent som i 1840 var det ingen forretningsbanker og bare 26 små sparebanker. Fra 1822 til 1830 økte antallet sparebanker fra 1 til 6. Først i 1848 ble Kristiania Bank og Kredittkasse etablert som den første forretningsbanken i Norge. 

Norges Bank var i årene før 1822 den eneste bank i landet som kunne gi lån til forretningslivet. Banken ga hovedsakelig langsiktige lån mot pant i fast eiendom. Det første lånet fra bankens midler ble gitt 8. oktober 1818.

Selv om Norges Bank var dominerende i utlånsmarkedet fram mot 1850 er kredittutviklingen også preget av veksten i sparebankvesenet og utlån fra statlige diskonteringskommisjoner som ga langsiktige lån til næringslivet.