Norges Bank

1998

1998-2010 Flere tilbakeslag

Perioden fra 1998 har vært preget av moderat vekst, og flere perioder med lave vekstrater.

Veksttakten falt fra 1998. Året før hadde det oppstått en finanskrise i flere asiatiske land. Dette smittet. Oljeprisene falt, noe som førte til sterkt svekket driftsbalanse og fall i kronekursen. Renten ble satt opp for å bidra til å stabilisere kursforventningene. BNP-veksten hadde vært mellom 5 og 6 prosent i 1996-97, og falt til mellom 2 og 3 prosent i 1998-99. Krisen fikk ikke varige virkninger på norsk økonomi.

Et nytt internasjonalt tilbakeslag startet i USA i 2001. Overinvesteringer, særlig i IT- og teleutstyr ga etter hvert redusert inntjening i bedriftene og fall i aksjekursene. Terror og krig økte usikkerheten, og utviklingen smittet over på Europa. Vekstratene for BNP i Norge falt i årene 2001-03 til mellom 1 og 2 % og ledigheten økte. 

I september 2008 slo uro i finansmarkedene ut i full krise. Dette ble utløst av konkurs i den store investeringsbanken Lehman Brothers. Dagen etter brøt pengemarkedene sammen. All tillit til bankene var borte. Krisen spredte seg til realøkonomien og fra USA til Europa.

Den finansielle situasjonen til den norske stat gjorde det mulig å stimulere økonomien gjennom ekspansiv finanspolitikk. Norges Bank reduserte rentene. Bankene ble tilført den likviditet som var nødvendig for å sikre banksystemet. Likevel falt BNP-veksten fra 2008 og ble negativ i 2009.

Kilder: Fritz Hodne og Ola Honningdal Grytten: Norsk økonomi i det 20. århundre, Fagbokforlaget, Bergen 2002

Erfaringer fra finanskrisen. Foredrag av Svein Gjedrem 30.september 2009