Norges Bank

1900

1900-1905 Dårlige tider

Med en svært lav BNP-vekst, var årene frem mot uavhengighetsåret 1905 brokete.

Kristianiakrakket i 1899 slo hardt inn i økonomien gjennom bygg- og anleggsektoren, men verre var de dårlige internasjonale konjunkturene som slo inn over resten av økonomien fra 1900-01.

Både eksport og import nådde et foreløpig høydepunkt i år 1900, men der eksporten tok seg relativt raskt opp igjen, brukte importen hele fem år på å hente seg inn. Verdien av det private forbruket, som hadde økt voldsomt mot slutten av 1890-årene, ble redusert for noen år, mens nedgangen i investeringene var kraftigere.

I 1903 falt bruttonasjonalproduktet for første gang siden tidlig på 1880-tallet.