Norges Bank

1875

1875-1887 Depresjon

Perioden var preget av et stekt internasjonalt tilbakeslag.

Den eksportledete oppgangen fra begynnelsen av 1870-årene ble fulgt av stagnasjon, og for Norge som var avhengig av et begrenset antall eksportsektorer, rammet redusert etterspørsel etter fisk og tømmer hardt. Samtidig havnet skipsfarten i en teknologisk bakevje, da man under trykket fra dårligere fraktrater satset på fortsatt bruk av seil. Industrien, som hadde ekspandert raskt på første del av 1870-tallet, stagnerte. Antallet industriarbeidere falt fram til 1879, og var i 1885 fortsatt ikke høyere enn før tilbakeslaget.

Internasjonalt rammet tilbakeslaget først USA, Tyskland og Østerrike, men etter hvert ble hele den vestlige verden påvirket. I Norge artet ikke dette seg som noen voldsom økonomisk krise. Bare i tre år var veksten i BNP negativ, men gjennom hele perioden var den lav. Særlig mange mindre bysamfunn ble rammet.