Norges Bank

1858

1858-70 Svingninger

Etter at krisen i 1856-57 var overvunnet gikk norsk økonomi inn i en periode med betydelige svingninger.

Perioden startet med en oppgang som varte fram til 1864-65. Da meldte omslaget seg, men slo ikke ut for fullt før 1866, hvor BNP-veksten falt til under 2%. Et nytt omslag mot bedre tider inntraff i 1869.

Perioden var preget av at utviklingen i de ulike næringer ikke var den samme. Det gjorde at de makroøkonomiske svingningene ikke ble like sterke som i tidligere perioder. I perioder hvor jordbruket slet med problemer var det oppgang i skogbruk, fiskerier og skipsfart. Fremgangen var større i byene enn i landdistriktene. Konkursen til John Collett Bredesen, Odals Værk, i 1864 førte til store tap i mange banker og til tilbakeslag i det indre østlandsområdet.