Norges Bank

Marianne Sturød

Direktør: Makroøkonomisk analyse

Kontakt:

Tlf.: 22 31 64 80

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Utdannelse

Sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1994

Yrkeserfaring

2011- Direktør i Norges Bank Pengepolitikk (PPO) / med ansvar for Makroøkonomisk analyse (tidligere Økonomisk avdeling)
2009-2010 Ass. direktør i Norges Bank Pengepolitikk (PPO) / med ansvar for Økonomisk avdeling
2008-2009 Ass. direktør i Norges Bank Pengepolitikk (PPO) / med ansvar for Pengepolitisk avdeling
2003-2008 Seniorrådgiver i Pengepolitisk avdeling, Norges Bank
1998-2003 Rådgiver i Økonomisk avdeling, Norges Bank
1997-1998 Nasjonal ekspert i EU-kommisjonen, Direktoratet for økonomiske og finansielle saker
1994-1997 Konsulent i Finansmarkedsavdelingen, Norges Bank
1994 Studentengasjement i Forskningsavdelingen, Norges
Sist endret 11. april 2011 13:09