Norges Bank

Anne Berit Christiansen

Direktør, Internasjonal økonomi

Kontakt:

Tlf.: 22 31 60 94

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Født: 1959

Utdannelse:

1983: Cand. oecon fra Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:

2011- Direktør i Norges Bank Pengepolitikk (PPO) med ansvar for Internasjonal økonomi
2009-2011 Direktør i Norges Bank Pengepolitikk (PPO) med ansvar for Pengepolitisk avdeling
2008-2009 Studieår
2004-2008 Direktør i Norges Bank Pengepolitikk (PPO) med ansvar for Økonomisk avdeling
1999-2004 Fagdirektør i Norges Bank Pengepolitikk med ansvar for Internasjonal avdeling
1997-1999 Ambassaderåd ved Norges Delegasjon til den Europeiske Union i Brüssel
1994-1997 Ass. direktør i Kontoret for pengepolitikk og analyse, Økonomisk avdeling, Norges Bank
1992-1993 ”Nasjonal ekspert” i EU- kommisjonen, Direktoratet for økonomiske og finansielle saker i Brüssel
1989-1990 Markedsoperasjonsavdelingen. Ambulering 9 måneder
1986-1992 Konsulent / rådgiver / kontorsjef i Økonomisk avdeling, Norges Bank
1983-1986 Konsulent / førstekonsulent  i Økonomisk avdeling, Finansdepartementet

   

Sist endret 25. oktober 2012 12:33