Norges Bank

Jon Nicolaisen

Visesentralbanksjef

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Født: 1959

Tiltrådte som visesentralbanksjef i Norges Bank 1. april 2014 for et tidsrom av inntil 6 år.

Første nestleder i hovedstyret.

Følger opp sentralbankvirksomheten, med særlig ansvar for bankens arbeid knyttet til finansiell stabilitet.

Utdannelse:

1985: Sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:

2014: Oppnevnt som visesentralbanksjef for 6 år

2012-2014: Direktør for Stabsfunksjoner i Norges Bank

2008 -2012: Direktør for Norges Bank Pengepolitkk

2006-2008: Direktør/stedfortreder for områdedirektør i Norges Bank Pengepolitikk

2003-2006: Permisjon fra Norges Bank Pengepolitikk inkl. ½ år i RBNZ

2001-2003: Fagdirektør med spesialoppgaver og leder av PPO/STAB i Norges Bank Pengepolitikk

1997-2001: Direktør i Økonomisk avdeling i Norges Bank Pengepolitikk

1995-1997: Ass. direktør i Økonomisk avdeling i Norges Bank

1994-1995: Seksjonsleder i OECD-sekretariatet med ansvar for strukturpolitiske analyser (Economics Dep.)

1992-1994: Nestleder i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet

1990-1992: Nestleder i Plan- og utredningsavdelingen i Finansdepartementet

1989-1990: Konsulent i OECD-sekretariatet (Economics Dep.)

1988-1989: Byråsjef i Planavdelingen i Finansdepartementet

1985-1988: Saksbehandler i Planavdelingen i Finansdepartementet

Publisert 28. august 2007 13:30