Norges Bank

Jon Nicolaisen

Visesentralbanksjef

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Født: 1959

Utnevnt til visesentralbanksjef med særskilt ansvar for Statens pensjonsfond utland fra 1. april 2020 til 31. desember 2023. Nicolaisen er første nestleder av hovedstyret og andre nestleder av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Utdannelse:

1985: Sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:

2014: Oppnevnt som visesentralbanksjef for 6 år

2012-2014: Direktør for Stabsfunksjoner i Norges Bank

2008 -2012: Direktør for Norges Bank Pengepolitkk

2006-2008: Direktør/stedfortreder for områdedirektør i Norges Bank Pengepolitikk

2003-2006: Permisjon fra Norges Bank Pengepolitikk inkl. ½ år i RBNZ

2001-2003: Fagdirektør med spesialoppgaver og leder av PPO/STAB i Norges Bank Pengepolitikk

1997-2001: Direktør i Økonomisk avdeling i Norges Bank Pengepolitikk

1995-1997: Ass. direktør i Økonomisk avdeling i Norges Bank

1994-1995: Seksjonsleder i OECD-sekretariatet med ansvar for strukturpolitiske analyser (Economics Dep.)

1992-1994: Nestleder i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet

1990-1992: Nestleder i Plan- og utredningsavdelingen i Finansdepartementet

1989-1990: Konsulent i OECD-sekretariatet (Economics Dep.)

1988-1989: Byråsjef i Planavdelingen i Finansdepartementet

1985-1988: Saksbehandler i Planavdelingen i Finansdepartementet

Sist endret 1. april 2020 09:02