Norges Bank

Øystein Olsen

Sentralbanksjef

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Født: 1952

Utnevnt på nytt som sentralbanksjef og leder for hovedstyret for en ny åremålsperiode på seks år fra 1. januar 2017. Olsen har sittet i stillingen siden 1. januar 2011.

Utdannelse:

1977: Cand.oecon., Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:

2011: Sentralbanksjef i Norges Bank

2005–2010: Direktør, Statistisk sentralbyrå

1999–2005: Ekspedisjonssjef, Økonomiavdelingen, Finansdepartementet

1996–1999: Forskningsdirektør, Statistisk sentralbyrå

1993–1999: Professor II, Handelshøyskolen BI

1994–1996: Avdelingsdirektør, Økonomiavdelingen, Finansdepartementet

1977–1990,1991–1994: Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå

1990–1991: ECON Senter for økonomisk analyse

 1985–1986: Lawrence Berkeley Laboratory, University of California at Berkeley

Sist endret 6. januar 2021 20:48