Norges Bank

Sindre Weme

Direktør i Bankanalyse

Kontakt:

Tlf.: 22 31 62 65 / 22 31 64 22

Norges Bank
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

Født: 1962

Utdannelse:

1996 Master of Applied Finance, Macquarie University Australia

1987 Siviløkonom, Bedriftsøkonomisk Institutt

1982 Befalsutdanning, Luftforsvarets befalsskole Stavern

Yrkeserfaring:

2016 Konstituert direktør i Norges Bank Finansiell stabilitet

2010- Direktør i Norges Bank Finansiell stabilitet, Bankanalyse (tidligere Avdeling for likviditetsovervåking)

2009 Finansdirektør i Statens Finansfond

2006-2009, 2010 Assisterende direktør i Norges Bank, Finansmarkedsavdelingen

2002-2006 Spesialrådgiver i Norges Bank, Avdeling for verdipapirmarkeder og internasjonal finans

1998-2002 Kontorsjef i Norges Bank, Avdeling for finansielle instrumenter og betalingssystemer

1988-1998 Konsulent / rådgiver i Norges Bank, Finansmarkedsavdelingen

1982-1983 Fenrik ved Bodø Hovedflystasjon

Sist endret 4. januar 2016 14:43