Norges Bank

Rapportar frå den nordisk-baltiske valkretsen

Den nordisk-baltiske styrerepresentanten utarbeider halvårlege rapportar om sentrale tema som har vore behandla i IMF-styret. Rapportane gir ein kort presentasjon av dei mest sentrale sakene. Dei presenterer òg hovudbodskapen som den nordisk-baltiske styrerepresentanten framførte.

Rapportane blir publiserte på engelsk.

Andre rapportar

Også andre rapportar som er utarbeidde i den nordisk-baltiske valkretsen, og som kan ha allmenn interesse, vil bli publiserte. Våren 2004 diskuterte ein rolla til IMF:

Report on the Role of the International Monetary Fund (pdf)

Sist endret 5. februar 2021 15:40
Sist endret 5. februar 2021 15:40