Norges Bank

Artiklar og foredrag om IMF og det internasjonale finansielle systemet

Her finn du artiklar, avisinnlegg og foredrag av leiinga og medarbeidarar i Noregs Bank om IMF og spørsmål knytta til det internasjonale finansielle systemet.

The increasing role of emerging market economies in multilateral financing arrangements
Ingimundur Fridriksson, Economic Commentaries 5/2015

IMF vurderer medlemslandenes finansielle systemer – Norge står for tur
Arild J. Lund og Thorvald Grung Moe, Aktuell kommentar 1/2015

IMF - fortsatt relevant etter 70 år
Morten Jonassen, Aktuell kommentar 10/2014

IMF som krisehåndterer og Norges lån til Fondet
Tove Katrine Sand, Aktuell kommentar 15/2012

The G20 and international economic cooperation
Ingimundur Fridriksson, Aktuell kommentar 4/2012

Multilateral approaches to global challenges
Sentralbanksjef Svein Gjedrem, Peterson Institute for International Economics, Washington D.C. 2010

IMF i endring – lån fra Norges Bank
Morten Jonassen, Bente Støholen og Pål Winje, Aktuell kommentar 5/2009

Publisert 3. mai 2003 10:51
Sist endret 16. januar 2019 13:57